Welkom bij mijn Praktijk leren in beweging.

Een praktijk waar ik kinderen van 4-15 jaar (en hun ouders) begeleiding bied wanneer er sprake is van een leerprobleem, motivatie- en/of sociaal-emotionele probleem. Ook kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste leerstrategie of het maken van een (huiswerk)planning kan ik begeleiden waardoor leerstof beter opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen.

Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Een kind moet lekker in zijn vel zitten en op school mee kunnen draaien. Wanneer dit op een bepaald onderdeel niet het geval is, zal de school van uw kind proberen het probleem op te lossen. Soms blijkt deze hulp echter niet genoeg te zijn en heeft uw kind voor een korte periode meer toegespitste begeleiding nodig. Deze hulp kan ik bieden.

Ondanks mijn Pabo-diploma en (nu) 20 jaar ervaring van groep 1 t/m 8 merkte ik dat ik een aantal kinderen niet de begeleiding kon bieden die nodig was.  Om inzicht in de oorzaken van problemen krijgen ben ik studies gaan volgen. Dankzij deze studies ben ik veel beter in staat in te zien wat een kind nodig heeft, een plan van aanpak op te stellen en met een kind en ouders aan de slag te gaan.

Ik ben gecertificeerd:

-Jamara rekencoach;

-trainer Leren Leren methode;

-trainer movement based learning (basis en verdiepingscursus);

-trainer Bal-a-vis-x methode.

In mijn begeleiding is een belangrijk onderdeel het bewegend leren. Door het oefenen op papier (of met materiaal) af te wisselen met bewegingsoefeningen wordt de samenwerking tussen de linker- en rechterhelft van het brein verbeterd en wordt leerstof makkelijker opgeslagen in het langetermijngeheugen. De kinderen vinden de oefeningen leuk en zijn na het bewegen weer in staat om geconcentreerd aan het werk te gaan.

Vergelijking linker hersenhelft en rechter hersenhelft

Onder het kopje “informatie” kunt u meer lezen over de gevolgde cursussen/opleidingen.

Start eigen praktijk

Eind maart 2017 ben ik mijn eigen praktijk gestart in het gezondheidscentrum Limmen.

Ik ben begonnen met het begeleiden van 3 kinderen (groep 4). Na 6 bijeenkomsten (1 x per 2 weken) was er een mooie vooruitgang meetbaar en konden de kinderen na de zomervakantie zich op eigen kracht verder ontwikkelen.

Reactie van een moeder: “Mijn kind is niet meer continu boos, ze is veel vrolijker, gelooft weer in zichzelf. Ook gaat ze met meer plezier naar school”.

Sinds september 2018 heb ik een fijne eigen praktijkruimte aan huis waar ik op donderdag- en vrijdagmiddag kinderen begeleiding kan geven. 

In het afgelopen schooljaar heb ik gewerkt met Anna. Om de week kwam zij bij mij 45 minuten rekenen oefenen, soms afgewisseld met begrijpend lezen volgens de Leren leren methode. Zij was mijn eerste leerling die ik een langere periode heb begeleid. Het oefenen wierp zijn vruchten af. Anna vergrootte haar basisvaardigheden en paste de geleerde strategieën toe. Ze bleef trouw (met haar ouders) het meegegeven huiswerk maken. Het resultaat was verbluffend, zie de reactie van vader.

Vader van Anna: “Als ouders van Anna, hadden we een jaar geleden niet durven dromen dat we deze resultaten konden halen. De vooruitgang die is geboekt in dit jaar is echt verbluffend en wordt ondersteund door de stijgende lijn in resultaten van de diverse Cito toetsen en als klap op de vuurpijl het geweldige resultaat van de IEP eindtoets. We hebben een blije dochter die nu komend schooljaar naar een mavo-havo brugklas gaat. Driekwart jaar geleden zaten we op een basisberoepsonderwijs advies. Ik kan het iedereen aanbevelen om jouw methode te volgen en er dagelijks thuis een tiental minuten mee te oefenen.”

Bij andere kinderen ligt de begeleiding minder op rekenen alleen, maar ook op verbeteren van het langetermijngeheugen, leerstrategieën en het oefenen van vaardigheden voor begrijpend lezen. De resultaten van deze kinderen zijn ook mooi vooruit gegaan en het zelfvertrouwen in zichzelf is toegenomen. Met hen ben ik dit nieuwe schooljaar verder gegaan.

Voor meer informatie over het bovenstaande verwijs ik u naar de pagina informatie.

Heeft u vragen dan kunt u contact met mij opnemen door hier te klikken.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Reverda